Stok Sayım Modülü

~ Suafix Modülleri ~

Depo bazında stok sayımlarının yapıldığı fiştir.
Barkod okutularak veya stok kodundan/isminden aratılarak sayım miktarlarının girişi yapılır.
ilgili depodaki mevcut stok miktarı ve sayılan miktar arasında oluşan fark miktarı her satırda gösterilir.
Sayım durumu onaylı ise, stok hareketlerine yansıtılır.

Modül Listesine Dön